Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 23/7/2012


ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Καλείστε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιθάκης 12, την 23η ΙΟΥΛΙΟΥ, του έτους 2012, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:1. Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αριθμ. 48/2012 προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων».


2. Λήψη απόφασης για έλεγχο του λογαριασμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2010 και σύνταξη έκθεσης για τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2010 πρώην Δήμου Γέρακα.


3. Λήψη απόφασης για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2012.


4. Λήψη απόφασης –εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο- περί έγκρισης του Κανονισμού Καθαριότητας , Υγιεινής – Ασφάλειας και προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης.


5. Λήψη απόφασης για έλεγχο και έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο με τίτλο: «Πλακόστρωση πεζοδρομίων διαφόρων οδών έτους 2011 Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης», αρ. μελ. 32/2011.


6. Λήψη απόφασης για έλεγχο και έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου με τίτλο: «Επισκευή στέγης κλειστού γυμναστηρίου της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης» αρ. μελ. 38/2011.


7. Λήψη απόφασης για έλεγχο και έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Μυροφόρων στο Πανόραμα Παλλήνης» αρ. μελ. 03/2012.


8. Λήψη απόφασης για έγκριση όρων διακήρυξης για την Παροχή Υπηρεσιών Εναρμόνισης Π.Ε. 4 Άνω Μπαλάνα στα νέα πολεοδομικά δεδομένα άρσης πολεοδομικών δεσμεύσεων και στο ισχύον Νομικό Πλαίσιο.


Γέρακας, 17-07-2012


Ο Πρόεδρος


Αθανάσιος Ζούτσος