Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΕ Γέρακα


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, στις 10 Σεπτεμβρίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:


1. Λήψη απόφασης για πρόταση τοποθέτησης γραμματοθυρίδων στη θέση ΚΟΥΦΟΣ - ΓΕΡΑΚΑ.
2. Συζήτηση και πρόταση επί των προτάσεων επιδιόρθωσης και καλλωπισμού της Πλατείας Μακεδονίας του κ. ΣΤΡΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ , (αρ. πρωτ. 25378/04-09-2012).
3. Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 10/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γέρακα.
4. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΖΑΧΑΡΑΚΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.
5. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΛΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ.
6. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κ. ΧΑΙΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΕΒΑ.
Υπάλληλος του Δήμου μας παρακαλείται να επιδώσει την παρούσα.

Γέρακας, 06-09-2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΖΙΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ