Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Ερωτηματολόγιο για τον Δήμο Παλλήνης

Κανένα πρόβλημα δεν λύνεται αν δεν καταγραφούν οι ιδιαίτερες ανάγκες και οι συνθήκες που το δημιουργούν. Έτσι λοιπόν, μέσα από το ερωτηματολόγιο αυτό σκοπός μου είναι να γίνει μια καταγραφή των προβλημάτων του Δήμου μας.
Γι' αυτό το λόγο δημιούργησα το παρακάτω ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο σας καλώ να συμπληρώσετε, έτσι ώστε να υπάρχει ένα χρήσιμο στατιστικό εργαλείο, όπου ως σύμβουλος θα προωθήσω και θα προβάλω τα προβλήματα του δήμου μας.

Βέβαια ένα ερωτηματολόγιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει ούτε την ζωντανή επικοινωνία, ούτε τον γόνιμο διάλογο που γίνεται σε μια κοινωνία, και σαφώς δεν μπορεί να καταγράψει όλες τις τάσεις και τα προβλήματα και ειδικότερα σε έναν δήμο της τάξεως των 55.000 κατοίκων όπως είναι ο Δήμος Παλλήνης. Αποτελεί όμως ένα βασικό εργαλείο καταγραφής, όπου θα αποτελέσει την αφορμή για μια ευρύτερη εποικοδομητική συζήτηση και εν τέλει την επίλυση αρκετών προβλημάτων της περιοχής.

Κομνηνάκης Ευάγγελος,
Μηχανολόγος Μηχανικός MSc,Τοπικός Σύμβουλος Γέρακα