Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας την Παρασκευή 28 Απριλίου

Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Ανθούσας στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου μας επί της Πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα την 28/04/2017  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19:00, προκειμένου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:


Θέμα 1ο: Ενημέρωση πεπραχθέντων - Προτάσεις
Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων