Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Την Τετάρτη 24 Μαΐου ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ - Προϋποθέσεις, Δικαιολογητικά

Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της περιόδους 2017-2018, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες για την υποβολή των αιτήσεων.

Δείτε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης:
 • Υποβολή τω αιτήσεων: από Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 και ώρα 12.00 έως  Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 24:00
 • Ημερομηνία προσωρινών αποτελεσμάτων: Τρίτη 27 Ιουνίου 2017
 • Ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: από Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 έως Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 
 • Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων: Τρίτη 4 Ιουλίου 2017
 • Εγγραφή στις δομές - Υπογραφή σύμβασης ωφελουμένων με δομές: από Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 έως Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017


Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά
Οικογενειακό εισόδημα:
 • Με ένα παιδί: δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 27.000 ευρώ
 • Με δυο παιδιά: τις 30.000
 • Με τρία παιδιά: τις 33.000 ευρώ και
 • Με περισσότερα από τρία παιδιά: μέχρι 35.000 ευρώ.


Προϋποθέσεις:
 1. Να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι)
 2. Να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. Τα έγγραφα δυνάμει των οποίων βεβαιώνεται η ιδιότητα του ανέργου προσδιορίζονται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τους δυνητικά ωφελούμενους
 3. Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού). 


Δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων:
 1. Την πράξη προσδιορισμού φόρου, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουν καταθέσει την φορολογική τους δήλωση έτους 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016).
 2. Το προσωπικό ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών τους για τα οποία θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.