Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Συνεδρίαση 6η/2017 Τοπικού Συμβουλίου Γέρακα την Τετάρτη 31 Μαΐου

Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Γέρακα στο ΚΑΠΗ του Γέρακα, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 44, την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017,  και ώρα 19:00, για να συσκεφθεί και να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων:
  1.
Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. 16228/18-05-2017 ΚΥΑ,  ΦΕΚ 1723/2017 τ.Β., που αφορά στην απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.

  2.
Καλλωπισμός και κλάδεμα δέντρων στο Ο.Τ. 868.