Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Νέα τηλέφωνα υπηρεσίας Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης

Η Υπηρεσία έχει σκοπό την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, τη διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της.
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Ύδρευση: 2106604622 - 2106604621  (Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 έως 15:00)
Αποχέτευση: 2106604623 - 2106604680 (Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 έως 15:00)
Όμβρια - Ύδρευση - Αποχέτευση2106604624  (Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 έως 15:00)
Βλάβες - Διακοπή υδροδότησης: 
  • ενημέρωση  στο τηλ. 2106604600 και μετά πατήστε 2
  • 2106604701,  (Από Δευτέρα έως Κυριακή, από 08:00 έως 19:30)

Έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις (Ύδρευση): 2106604725
Αποχέτευση(κεντρικοί αγωγοί) - Βλάβες : Επιχειρησιακό Κέντρο ΕΥΔΑΠ 1022

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού:
Δευτέρα - Πέμπτη από 8:00 έως 13:30 & Παρασκευή από 8:00 έως 13:00