Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

Συνεδριάζει η στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιθάκης 12, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την 20η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00, για να συσκεφθεί και να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων:
 
  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης “ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ1 ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ” Αρ. Μελ. 23 / 2015.
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάρτησης πινάκων καταγραφής υφιστάμενων κατασκευών και προσαρτημάτων της Περιοχής “ΠΕ4 ΑΝΩ  ΜΠΑΛΑΝΑ”.
  3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής ή μη ευκαλύπτου ευρισκόμενου στον Κ.Χ. παραπλεύρως της οδού Αιτωλίας στην Δ.Ε. Γέρακα.
  4. Λήψη απόφασης περί υλοτομίας 1 ξερού πεύκου στο πεζοδρόμιο της οδού Αλκινόου 8-10, στην περιοχή του Γαργηττού Ι της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
  5. Λήψη απόφασης περί υλοτομίας 1 ξερού πεύκου στο πεζοδρόμιο της οδού Ιτιάς και αριθμό 11 της περιοχής του Γαργηττού ΙΙ, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
  6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κλαδέματος πέντε (5) ευκαλύπτων στην περιοχή της ΔΕΣΗ, στην φερόμενη ως οδό Καμβουνίων μεταξύ Αριστείδου και Παρνασσού, της εκτός σχεδίου περιοχής, της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης
  7. Λήψη απόφασης για έγκριση κλαδέματος τριών (3) ευκαλύπτων  στην περιοχή της Βίγλάς, στην φερόμενη ως οδό Ειρήνης με αρ. 29, της εκτός σχεδίου περιοχής, της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

Γέρακας,  16-06-2017,
Ο  Πρόεδρος,
Αθανάσιος  Ζούτσος.