Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση 7η/2017 Τοπικού Συμβουλίου Γέρακα την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Γέρακα στο ΚΑΠΗ του Γέρακα, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 44, την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017,  και ώρα 19:00, για να συσκεφθεί και να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων:  1.
Λήψη απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας για την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα του ΤΣΙΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με δραστηριότητα «Επιχείρηση μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος», επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ.30, στην Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.  
  2.

Ενημέρωση για τις παιδικές χαρές της Δ.Ε. Γέρακα.