Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση για την πυρασφάλεια ενόψει της αντιπυρικής περιόδου στο Δήμο Παλλήνης

Την Παρασκευή 16/6/2017, υπό την προεδρία του Δημάρχου Παλλήνης κ. Αθανασίου Ζούτσου πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου για την αντιπυρική περίοδο στο Δήμο Παλλήνης με θέμα την οργάνωση, συνεργασία και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων (Δήμος Παλλήνης, Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία και ΣΠΑΠ) υπό την προεδρία του Δημάρχου Παλλήνης, κ. Αθανασίου Ζούτσου. Θέμα της σύσκεψης αποτέλεσε η έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου και η προετοιμασία των υποδομών του δήμου Παλλήνης, ώστε να είναι σε ετοιμότητα καθ΄ όλη τη διάρκεια της.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, έγινε ενημέρωση από το Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Ζούτσο για τα θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης του Δήμου, καθώς και τα μέτρα πρόληψης που έχουν ληφθεί ή πρόκειται περαιτέρω να ληφθούν από το Δήμο Παλλήνης, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Επισημάνθηκαν τα δύσκολα σημεία του Δήμου, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, αποτυπώθηκαν όλα τα μέσα και ο εξοπλισμός, που διατίθενται από το Δήμο, προς ενίσχυση του έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και έγινε καταγραφή των διαθεσίμων οχημάτων και των μέσων επικοινωνίας μεταξύ των συναρμοδίων φορέων. Επιπλέον, έγινε αναφορά στη στελέχωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διαβεβαίωσε τους συμμετέχοντες της διαδικασίας για το επίπεδο της προετοιμασίας αντιμετώπισης δυσμενών καταστάσεων και της ετοιμότητας άμεσης επέμβασης, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να μην υπάρχουν φαινόμενα, που θα πλήξουν την περιοχή του Δήμου.


Στη σύσκεψη συμμετείχαν:

  • Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος
  • Ο Διοικητής του 12ου Π.Σ. Παλλήνης Αντιπύραρχος Κώστας Ιωάννης
  • Ο Υποπυραγός Ανδρέας Κλάδης
  • Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Παλλήνης Γρηγόριος Δήμος
  • Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. Βλάσσης Σιώμος
  • Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αλέκος Πυργιώτης
  • Ο Αντιδήμαρχος συντήρησης & ανάπτυξης πρασίνου Βασίλειος Δημητριάδης
  • Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παλλήνης Γιώργος Τέντης
  • Οι εμπλεκόμενοι με την Πολιτική Προστασία, υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Παλλήνης.