Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Ωράριο λειτουργίας ΚΕΠ Γέρακα-Παλλήνης από 10 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου 2017

Θερινό ωράριο λειτουργίας των Κ.Ε.Π Γέρακα και Παλλήνης θα ισχύσει από 10 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου 2017.


Αναλυτικά
ΚΕΠ Γέρακα 
Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-15:00|17 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου

ΚΕΠ Παλλήνης
Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-15:00|10 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου

Πως γίνονται οι συναλλαγές μέσω ΚΕΠ;
Η καινοτομία του όλου εγχειρήματος επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι πολίτες με μια επίσκεψη ή ένα τηλεφώνημα στο ΚΕΠ λαμβάνουν τις πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση. Στη συνέχεια μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση - εξουσιοδότηση προς το ΚΕΠ και προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση, για τα οποία μπορούν να έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικώς, προκειμένου να υποβληθούν μέσω ΚΕΠ για την διεκπεραίωση του αιτήματος. Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο μεταβαίνοντας ο ίδιος στις υπηρεσίες, καθώς το ΚΕΠ αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των υποθέσεών του.
Τι είδους υπηρεσίες παρέχονται από τα ΚΕΠ;
 • Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων
 • Πιστοποιητικά Γεννήσεως / Οικογενειακής Κατάστασης, Μητρώου Αρρένων, Εγγυτέρων Συγγενών, Σπουδών, Στρατολογικής Κατάστασης, Εντοπιότητας, Αποποίησης ή μη Κληρονομιάς, Δικαστικής Συμπαράστασης, Δημοσίευσης ή μη Διαθήκης, Αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος, Περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, μη λύσεως γάμου,  μη διώξης ως φυγόποινος κτλ.
 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
 • Ληξιαρχικές πράξεις
 • Βεβαιώσεις (περί μη οφειλής ΤΑΠ, περί μη ασφάλισης ΙΚΑ κλπ)
 • Αντίγραφα δημοσίων εγγράφων (άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, πτυχίου, ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης κτλ)
 • Μεταδημοτεύσεις
 • Ανανεώσεις (άδειας οδήγησης, βιβλιαρίου ασθενείας κλπ)
 • Αναβολή κατάταξης στο στρατό (λόγω σπουδών, ειδικότητας κλπ)
 • Εκδόσεις (κάρτα πολιτισμού, ΑΜΕΑ , βιβλιαρίων ασθενείας κλπ).
 • Διάφορες αιτήσεις (Άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, αλλαγή χρώματος οχήματος, δήλωση γάμου, δήλωση βάπτισης, επίδομα κυοφορίας από ΙΚΑ κτλ).
Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις πιστοποιημένες διαδικασίες που διεκπεραιώνονται απο τα ΚΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.kep.gov.gr/, καθώς είναι δυνατή και η αποστολή αιτήσεων μέσω portal και call center. 


Ο Δήμος Παλλήνης αξιοποιώντας με κάθε ευκαιρία τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία και πάντα με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη, παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής οφειλών μέσω των δικτύων όλων των τραπεζών.
Συγκεκριμένα οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα αυτόματης καταβολής των οφειλών τους μέσω χρέωσης του τραπεζικού τους λογαριασμού, είτε στα καταστήματα των Τραπεζών, είτε μέσω internet-bankinkg, είτε μέσω phone-banking, είτε με πάγια εντολή χρέωσης λογαριασμού.
Οι πληρωμές προς το Δήμο Παλλήνης, μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω της εκάστοτε Τράπεζας συνεργασίας του καθενός, εφόσον αυτή έχει ενταχθεί στο Διατραπεζικό Ηλεκτρονικό Σύστημα εξόφλησης υποχρεώσεων DIAS DIRECT DEBIT και DIAS CREDIT TRANSFER.
Στους λογαριασμούς ύδρευσης που έχουν σταλεί περιλαμβάνεται κωδικός πάγιας εντολής αν θέλει ο πολίτης να εισπράττονται αυτόματα κάθε φορά που είναι υπόχρεος και κωδικός πληρωμής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο λογαριασμό.
Ακόμη στους λογαριασμούς συμπεριλαμβάνονται και οι προηγούμενες οφειλές μαζί με τις προσαυξήσεις έως την ημερομηνία λήξης ώστε να μπορεί να πληρώνουν και όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές χωρίς να χρειάζεται να έρχονται από το Δήμο.