Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Δήμος Παλλήνης: Πρόσληψη 10 ατόμων προς κάλυψη αναγκών της πυρασφάλειας

Ο Δήμος Παλλήνης,θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της πυρασφάλειας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα.


Δες ακόμα: Ενημέρωση για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι δύο μηνών και οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 7/7/2017 έως 13/7/2107 στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παλλήνης (Δ/νση: Ιθάκης 12,Γέρακας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Έντυπα των αιτήσεων και Υπεύθυνων Δηλώσεων θα διατίθενται και από το γραφείο προσωπικού.


Προσόντα
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Δες αναλυτικά την ανακοίνωση