Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων 3ου διμήνου από τον Δήμο Παλλήνης

Τα  προνοιακά  επιδόματα του Δήμου Παλλήνης 3ου Διμήνου(Μαΐου-Ιουνίου  2017), θα  πιστωθούν  στους  λογαριασμούς  των  δικαιούχων  την  Τρίτη 18 Ιουλίου 2017.