Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Β' Συνεδρίαση Δ.Σ. Παλλήνης με μοναδικό θέμα συζήτησης το Κτήμα Καμπά, την Τρίτη 4 Ιουνίου 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης θα συνεδριάσει για δεύτερη φορά την ίδια ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:00, για να συσκεφθεί και να αποφασίσει επί του κάτωθι θέματος:

Δες ακόμα: Α' Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεων της εταιρείας "ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ".