Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Έργα ανάπλασης τεσσάρων πλατειών και κοινοχρήστων χώρων στη ΔΕ Γέρακα ύψους 770.000,00€

Με τη μελέτη αυτή, προβλέπεται η κατασκευή των έργων ανάπλασης, που αφορούν κοινόχρηστους χώρους, στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης προϋπολογισμού 770.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.


Δες ακόμα: Όροι διακήρυξης για το έργο αποκατάστασης του Δημαρχείου Παλλήνης ύψους 990.000,00€


Σκοπός
Σκοπός του έργου είναι η ουσιαστική αναβάθμιση και ανάδειξη των παρακάτω κοινόχρηστων χώρων, έτσι ώστε αυτοί να αποτελούν πόλο έλξης για τους κατοίκους των περιοχών.


Οι χώροι

ΚΕΝΤΡΟ-Κατασκευή Πάρκου|επί των οδών Έβρου-Ροδόπης-Αττικής-Ξάνθης, Ο.Τ. 732
 • Εκσκαφές - επιχώσεις
 • Τοποθέτηση κρασπέδων
 • Κατασκευή πεζοδρομίων
 • Δημιουργία χώρου στάθμευσης
 • Δημιουργία χώρου στάσης - ανάπαυσης και διαδρομών
 • Δημιουργία χώρων πρασίνου με εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου και ενίσχυση υφιστάμενης φύτευσης
 • Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού δικτύου και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
 • Εγκατάσταση κρήνης
 • Κατασκευή καθιστικών (παγκάκια)


ΜΠΑΛΑΝΑ-Κατασκευή Κοινόχρηστου Χώρου Πρασίνου|επί των οδών Χαλεπά-Βηλαρά-Γαζή-Δροσίνη, Ο.Τ. 222
 • Εκσκαφές - επιχώσεις
 • Τοποθέτηση κρασπέδων
 • Κατασκευή πεζοδρομίων
 • Δημιουργία χώρου στάσης - ανάπαυσης και διαδρομών
 • Δημιουργία χώρων πρασίνου με εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου και ενίσχυση υφιστάμενης φύτευσης
 • Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού δικτύου και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
 • Εγκατάσταση κρήνης
 • Κατασκευή καθιστικών (παγκάκια)

ΜΠΑΛΑΝΑ-Κατασκευή Κοινόχρηστου Χώρου|επί των οδών Ρώμα-Περάνθη-Ξενοπούλου-Δραγούμη, Ο.Τ. 332
 • Εκσκαφές - επιχώσεις
 • Τοποθέτηση κρασπέδων
 • Κατασκευή πεζοδρομίων
 • Δημιουργία χώρου στάσης - ανάπαυσης και διαδρομών
 • Δημιουργία χώρων πρασίνου με εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου και ενίσχυση υφιστάμενης φύτευσης
 • Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού δικτύου και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
 • Εγκατάσταση κρήνης
 • Κατασκευή καθιστικών (παγκάκια)

ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ ΙΙ-Κατασκευή Κοινόχρηστου Χώρου Πρασίνου|επί των οδών Αριάδνης-Περσεφόνης-Λήδας κΔανάης, Ο.Τ. 850
 • Εκσκαφές - επιχώσεις
 • Τοποθέτηση κρασπέδων
 • Κατασκευή πεζοδρομίων
 • Δημιουργία χώρου στάσης - ανάπαυσης και διαδρομών
 • Δημιουργία χώρων πρασίνου με εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου και ενίσχυση υφιστάμενης φύτευσης
 • Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού δικτύου και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
 • Εγκατάσταση κρήνης
 • Κατασκευή καθιστικών (παγκάκια)

Στόχος
Από τις παραπάνω εργασίες στόχος είναι, διάφορα σημεία της πόλης, χωρίς ιδιαιτερότητα, να αποκτήσουν χαρακτήρα περιπάτου και αναψυχής , τόσο σε τοπικό όσο και σε υπερτοπικό επίπεδο.

Άξονες
Οι άξονες στους οποίους θα κινηθούμε προκειμένου να το πετύχουμε και ακολουθώντας μια πιο οικολογική προσέγγιση στην αναβάθμιση της περιοχής είναι:

 • Αξιοποίηση μη διαμορφωμένων κοινόχρηστων χώρων
 • Ενίσχυση, εμπλουτισμός και ανάδειξη του αστικού πράσινου, ως αναντικατάστατο στοιχείο της καθημερινής ζωής στην πόλη
Βασική Αρχή
Βασική αρχή σχεδιασμού, στους εν λόγω χώρους, αποτελεί η αξιοποίηση των "μονοπατιών", που έχουν οι κάτοικοι δημιουργήσει, όταν κινούνται στους χώρους αυτούς. Ακολουθώντας την απλότητα αυτής της φυσικής κίνησης και διευρύνοντας τα ήδη χαραγμένα μονοπάτια, δημιουργούμε