Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Όροι διακήρυξης για το έργο αποκατάστασης του Δημαρχείου Παλλήνης ύψους 990.000,00€

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες, που θα απαιτηθούν προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες, που υπέστη από πυρκαγιά, τμήμα του κτηρίου, επί της οδού Ιθάκης 12 στο Γέρακα, όπου στεγάζεται το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.

Το συγκεκριμένο έργο είναι προϋπολογισμού 990.000,00 € με ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.


Το έργο αφορά τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών που υπέστη από πυρκαγιά, τμήμα του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού του Δήμου Παλλήνης (επί της οδού Ιθάκης 12 στο Γέρακα Αττικής). Στο εν λόγω κτίριο, τον Δεκέμβριο του 2015 εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η εστία της οποίας εντοπίστηκε στο ισόγειο του νοτίου τμήματος του κτιρίου και συγκεκριμένα στο φουαγιέ της αίθουσας, το οποίο φιλοξενεί μεταξύ άλλων τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.
Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν βλάβες στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν ουσιαστικά την αντικατάσταση των πάσης φύσεως επενδύσεων και ψευδοροφών, την αποκατάσταση δαπέδων, την αντικατάσταση των Η/Μ εγκαταστάσεων και του απαραίτητου εξοπλισμού. Παράλληλα προβλέπεται η επισκευή των δύο ανελκυστήρων κοινού και η επισκευή του συστήματος ασφαλείας του κτιρίου, καθώς και του συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.