Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Αποχέτευση: Ιστορική αναφορά από την συνένωση του 2011 έως την οριστική λύση του σήμερα

Εκτενή ιστορική αναφορά έκανε ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Αθανάσιος Ζούτσος από το πως ξεκίνησαν όλες οι διαδικασίες για την αποχέτευση του ενιαίου πλέον Δήμου Παλλήνης το 2011 και πως φτάσαμε στο σημείο που είμαστε σήμερα, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017.



 • 28.02.2011(2 μήνες ως Δημοτική Αρχή του ενιαίου Δήμου Παλλήνης): Λήψη υπ' αριθμόν 110 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου "Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειριακό πρόγραμμα περιβάλλοντος και αειφόυρου ανάπτυξης στο ΥΠΕΚΑ(σ.σ. ΕΣΠΑ)"
 • 26.10.2011: Χρηματοδότηση 74 εκ € (σ.σ. ως συνέχεια της παραπάνω απόφασης) για το σύνολο των έργων αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης για το ΚΕΛ Ραφήνας
 • 16.01.2012: Η ΕΥΔΑΠ με την υπ' αριθμόν απόφαση 17511, αλλάζει τον προοπτική αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης, δέχεται ως αποδέκτη το ΚΕΛ Ψυτάλλειας (σ.σ. σημαντικό ρόλο της απόφασης αυτής έπαιξε η εξασφάλιση των 74 εκ € - Η ΕΥΔΑΠ δεν μπορεί να ενταχθεί σε χρηματοδότηση ΕΣΠΑ)
 • 19.01.2012: Ανακοίνωση της 17511 απόφασης της ΕΥΔΑΠ στο Δημοτικό Συμβούλιο
 • 24.04.2012: Έγκριση της μελέτης της ΕΥΔΑΠ για τον κύριο αγωγό(Βακαλόπουλο-Σίδερα Χαλανδρίου) και της αρχικής θέσης των 8 αντλιοστασίων
 • 06.04.2012: Υποβολή αιτήματος στο ΥΠΕΚΑ για αλλαγή χρηματοδότησης(74 εκ €) από ΚΕΛ Ραφήνας σε ΚΕΛ Ψυτάλλειας
 • 05.03.2013: Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της τελικής θέσης των 8 αντλιοστασίων(έπειτα από γεώτρηση για έλεγχο καταλληλότητας) και της οριστικής διαδρομής του κεντρικού
 • 19.04.2013: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο ΠΕΠ Αττικής για κατασκευή του έργου και για τους κεντρικούς αγωγούς
 • 19.04.2013: Η ΕΥΔΑΠ υπέβαλε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ.
 • 23.09.2013: Το ΥΠΕΚΑ διαβίβασε προς την Περιφέρεια Αττικής τον φάκελο τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων της Ψυτάλλειας(Γέρακας και Κάντζα ήταν στον ιδρυτικό Νόμο της ΕΥΔΑΠ. Παλλήνη και Ανθούσα όμως όχι)
 • 01.10.2013: Η Περιφέρεια Αττικής διαβίβασε σε όλους τους Δήμους της Αττικής την μελέτη αλλαγής των όρων της Ψυτάλλειας
 • 31.10.2013: Με την 213/2013 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης ενέκρινε την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της Ψυτάλλειας
 • 06.11.2013: Η ΕΥΔΑΠ απύφθηνε έγγραφο προς τον Δήμο Παλλήνης στον οποίο ζητούσε να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ ΕΥΔΑΠ-Δήμου Παλλήνης ώστε να επεκταθεί η δραστηριότητα της ΕΥΔΑΠ στο σύνολο του Δήμου Παλλήνης(σ.σ. δλδ και σε Παλλήνη και Ανθούσα που δεν ήταν ενταγμένες)
 • 15.11.2013: Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης για την επέκταση της Δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ σε Παλλήνη και Ανθούσα(σ.σ. Ο Γέρακας ήταν ήδη ενταγμένος)
 • 17.12.2013: Η ΕΥΔΑΠ υπέβαλε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων στο ΥΠΕΚΑ
 • 15.01.2015: Ανοιχτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης για την Αποχέτευση με παρόντες τους: ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ Πράσινοι, ΑΝΕΛ, Το Ποτάμι, ΚΙΔΗΣΟ  και τάχθηκαν υπέρ της αποχέτευσης στο ΚΕΛ Ψυτάλλειας του Δήμο Παλλήνης όπου και εκδόθηκε ένα καταδικαστικό ψήφισμα για τον τότε Υπουργό ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη(σ.σ. Ο Υπουργός Γιάννης Μανιάτης δεν υπέγραφε την την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για μικροπολιτικούς λόγους)
 • 27.07.2016: Η ΕΥΔΑΠ με την απόφαση 18989 αποκόπτει και ανεξαρτητοποιεί την αποχέτευση του Δήμου Παλλήνης από στο σύνολό της από την από την ίδια μελέτη στην οποία βρισκόταν και το παράκτιο τμήμα του Δήμου Σαρωνικού
 • 25.11.2016: Ο Αν. Υπουργός ΠΕΚΑ Σωκράτης Φάμελος με την απόφαση 57114 ενέκρινε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων(σ.σ. Έβαλε στην ουσία αυτή την μία υπογραφή που για μικροπολιτικούς λόγους δεν έβαζε ο πρώην Υπουργός και δεν προχωρούσε το έργο)
 • 07.02.2017: Υποβολή των μελετών του εσωτερικού δικτύου του Δήμου Παλλήνης στην ΕΥΔΑΠ για οριστική έγκριση
 • 04.05.2017: Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση του ενός αντιοστασίου(σ.σ Στη νέα απόφαση της ΕΥΔΑΠ ο Δήμος Παλλήνης είχε αποδέκτη την Ψυτάλλεια πλην Κάντζας και Αγίου Νικολάου όπου θα πάνε στο ΚΕΛ Κορωπίου, επομένως έπρεπε να χωροθετηθεί εκ νέου)
 • 27.09.2017: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ στη συνεδρίασή του ενέκρινε ομόφωνα τις οριστικές μελέτες του κεντρικού και του δευτερεύοντος δικτύου του Δήμου Παλλήνης συνολικού ύψους 55.090.000 €.
 • 03.10.2017: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης για την λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος του Δήμου Παλλήνης προς την ΕΥΔΑΠ για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου και των εξωτερικών διακλαδώσεων, που αντιστοιχούν στο προς κατασκευή δευτερεύον δίκτυο των Δ.Ε Ανθούσας, Δ.Ε. Γέρακα, Δ.Ε. Παλλήνης (πλην των περιοχών Κάντζας-Λεονταρίου και Κάτω Μπαλάνας) του Δήμου Παλλήνης.
 • Μέχρι το τέλος του 2017: Δημοπράτηση του Έργου