Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Δήμος Παλλήνης|Συνεργασία με το Παίδων Πεντέλης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης λειτουργεί επιπλέον παιδιατρικό ιατρείο για την έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) έως και 27-10-2017 κατά τις ώρες 10:00 έως 13:30.

Το ιατρείο λειτουργεί αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού στα τηλ.:2132052445 & 2132052446