Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης την Τετάρτη 30 Μαϊου 2018

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην Δ.Ε. Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 30η ΜΑΪΟΥ 2018, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:30 μ.μ., για να συσκεφθεί και να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων:

ΔΕΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: