Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Ιδρύθηκε το 11ο Νηπιαγωγείο Γέρακα(ΦΕΚ)

Αναρτήθηκε την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 η Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ10/77657/Δ1 στο ΦΕΚ 1774|18-5-18,Τεύχος Β' όπου αναφέρεται η ίδρυση του 11ου Νηπιαγωγείου Γέρακα σύμφωνα με την αριθμ. 316/24-10-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.

Που θα εγκατασταθεί;

Πιο αναλυτικά, το 11ο Νηπιαγωγείο Γέρακα θα είναι 2/θέσιο και πρόκειται να στεγαστεί στο διδακτήριο επί της οδού Νικηταρά 1Α στο ΟΤ 52 της περιοχής Σταυρού της Δ.Ε.Γέρακα και με ολοήμερο τμήμα, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, από το σχολικό έτος 2018-2019.


Το απόσπασμα του ΦΕΚ