Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Αποχέτευση: Ιστορική αναφορά από την συνένωση του 2011 έως την οριστική λύση του σήμερα


Η αποχέτευση ήταν μέχρι και σήμερα μία σημαντική εκκρεμότητα για την πόλη μαςπου επιβάρυνε τον υδροφόρο ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής, που απειλούσε την υγεία όλων μας και που συρρίκνωνε έως έναν βαθμό τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Για να φτάσουμε όμως στην οριστική λύση της αποχέτευσης υπήρξε μια σειρά διαδικασιών, από την συνένωση του 2011 έως και σήμερα:
 • 28.02.2011(2 μήνες ως Δημοτική Αρχή του ενιαίου Δήμου Παλλήνης): Λήψη υπ' αριθμόν 110 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου "Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στο ΥΠΕΚΑ(σ.σ. ΕΣΠΑ)"
 • 26.10.2011: Χρηματοδότηση 74 εκ € (σ.σ. ως συνέχεια της παραπάνω απόφασης) για το σύνολο των έργων αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης για το ΚΕΛ Ραφήνας
 • 16.01.2012: Η ΕΥΔΑΠ με την υπ' αριθμόν απόφαση 17511, αλλάζει τον προοπτική αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης, δέχεται ως αποδέκτη το ΚΕΛ Ψυτάλλειας (σ.σ. σημαντικό ρόλο της απόφασης αυτής έπαιξε η εξασφάλιση των 74 εκ € - Η ΕΥΔΑΠ δεν μπορεί να ενταχθεί σε χρηματοδότηση ΕΣΠΑ)
 • 19.01.2012: Ανακοίνωση της 17511 απόφασης της ΕΥΔΑΠ στο Δημοτικό Συμβούλιο
 • 24.04.2012: Έγκριση της μελέτης της ΕΥΔΑΠ για τον κύριο αγωγό(Βακαλόπουλο-Σίδερα Χαλανδρίου) και της αρχικής θέσης των 8 αντλιοστασίων
 • 06.04.2012: Υποβολή αιτήματος στο ΥΠΕΚΑ για αλλαγή χρηματοδότησης(74 εκ €) από ΚΕΛ Ραφήνας σε ΚΕΛ Ψυτάλλειας
 • 05.03.2013: Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της τελικής θέσης των 8 αντλιοστασίων(έπειτα από γεώτρηση για έλεγχο καταλληλότητας) και της οριστικής διαδρομής του κεντρικού
 • 19.04.2013: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο ΠΕΠ Αττικής για κατασκευή του έργου και για τους κεντρικούς αγωγούς
 • 19.04.2013: Η ΕΥΔΑΠ υπέβαλε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ.
 • 23.09.2013: Το ΥΠΕΚΑ διαβίβασε προς την Περιφέρεια Αττικής τον φάκελο τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων της Ψυτάλλειας(Γέρακας και Κάντζα ήταν στον ιδρυτικό Νόμο της ΕΥΔΑΠ. Παλλήνη και Ανθούσα όμως όχι)
 • 01.10.2013: Η Περιφέρεια Αττικής διαβίβασε σε όλους τους Δήμους της Αττικής την μελέτη αλλαγής των όρων της Ψυτάλλειας
 • 31.10.2013: Με την 213/2013 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης ενέκρινε την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της Ψυτάλλειας
 • 06.11.2013: Η ΕΥΔΑΠ απηύθυνε έγγραφο προς τον Δήμο Παλλήνης στον οποίο ζητούσε να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ ΕΥΔΑΠ-Δήμου Παλλήνης ώστε να επεκταθεί η δραστηριότητα της ΕΥΔΑΠ στο σύνολο του Δήμου Παλλήνης(σ.σ. δλδ και σε Παλλήνη και Ανθούσα που δεν ήταν ενταγμένες)
 • 15.11.2013: Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης για την επέκταση της Δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ σε Παλλήνη και Ανθούσα(σ.σ. Ο Γέρακας ήταν ήδη ενταγμένος)
 • 17.12.2013: Η ΕΥΔΑΠ υπέβαλε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων στο ΥΠΕΚΑ
 • 15.01.2015: Ανοιχτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης για την Αποχέτευση με παρόντες εκπροσώπου από κόμματα Δημοκρατικού τόξου και τάχθηκαν υπέρ της αποχέτευσης στο ΚΕΛ Ψυττάλειας του Δήμου Παλλήνης. Έκδοση καταδικαστικού ψηφίσματος για την τότε Υπουργό ΠΕΚΑ (σ.σ. Ο Υπουργός Γιάννης Μανιάτης δεν υπέγραψε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων για την Ψυττάλεια)
 • 27.07.2016: Η ΕΥΔΑΠ με την απόφαση 18989 αποκόπτει και ανεξαρτητοποιεί την αποχέτευση του Δήμου Παλλήνης από στο σύνολό της από την ίδια μελέτη στην οποία βρισκόταν και το παράκτιο τμήμα του Δήμου Σαρωνικού
 • 25.11.2016: Ο Αν. Υπουργός ΠΕΚΑ Σωκράτης Φάμελος με την απόφαση 57114 ενέκρινε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων (σ.σ. Έβαλε στην ουσία αυτή την μία υπογραφή που  εκκρεμούσε από την περίοδο του κ. Μανιάτη)
 • 07.02.2017: Υποβολή των μελετών του εσωτερικού δικτύου του Δήμου Παλλήνης στην ΕΥΔΑΠ για οριστική έγκριση
 • 04.05.2017: Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση του ενός αντλιοστασίου(σ.σ Στη νέα απόφαση της ΕΥΔΑΠ ο Δήμος Παλλήνης είχε αποδέκτη την Ψυτάλλεια πλην Κάντζας και Αγίου Νικολάου όπου θα πάνε στο ΚΕΛ Κορωπίου, επομένως έπρεπε να χωροθετηθεί εκ νέου)
 • 27.09.2017: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ στη συνεδρίασή του ενέκρινε ομόφωνα τις οριστικές μελέτες του κεντρικού και του δευτερεύοντος δικτύου του Δήμου Παλλήνης συνολικού ύψους 55.090.000 €
 • 03.10.2017: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης για την λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος του Δήμου Παλλήνης προς την ΕΥΔΑΠ για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου και των εξωτερικών διακλαδώσεων, που αντιστοιχούν στο προς κατασκευή δευτερεύον δίκτυο των Δ.Ε Ανθούσας, Δ.Ε. Γέρακα, Δ.Ε. Παλλήνης (πλην των περιοχών Κάντζας - Λεονταρίου και Κάτω Μπαλάνας) του Δήμου Παλλήνης.
 • 26.06.2018: με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1042 απόφαση της, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου ενέκρινε την ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με συνολικό προϋπολογισμό 55.337.333,00€
 • Επόμενο βήμα: Η άμεση δημοπράτηση για την κατασκευή του έργου, που θα διαρκεσει 52 μερες
Το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων είναι ένα έργο υποδομής, που θα αναβαθμίσει συνολικά και τις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας. Προσωπικά, νιώθω τη χαρά που καταφέραμε ως Δημοτική Αρχή, να δικαιώσουμε τους δημότες που μας εμπιστεύτηκαν την Διοίκηση του Δήμου Παλλήνης, έτσι ώστε να δώσουμε οριστική λύση στο ζήτημα της αποχέτευσης. Γιατί ως Δημοτική Αρχή έχουμε αποφασίσει τι θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας, λειτουργώντας με γνώμονα τις επόμενες γενιές και όχι τις επόμενες εκλογές.

Κομνηνάκης Ευάγγελος,
Μηχανολόγος Μηχ. MSc