Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

Αποχέτευση: Ιστορική αναφορά από την συνένωση του 2011 έως την οριστική λύση του σήμερα


Η αποχέτευση ήταν μέχρι και σήμερα μία σημαντική εκκρεμότητα για την πόλη μαςπου επιβάρυνε τον υδροφόρο ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής, που απειλούσε την υγεία όλων μας και που συρρίκνωνε έως έναν βαθμό τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Για να φτάσουμε όμως στην οριστική λύση της αποχέτευσης υπήρξε μια σειρά διαδικασιών, από την συνένωση του 2011 έως και σήμερα:

 • Με την 110/28-2-2011 απόφαση του Δ.Σ Παλλήνης αποφασίσθηκε να υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΠΕΡΑΑ) για εκπόνηση μελετών και κατασκευή του εσωτερικού δικτύου Αποχέτευσης και των τριών (3) Δ.Ε. του Δήμου Παλλήνης.
 • Με τις 163 και 164/2011 αποφάσεις του Δ.Σ Παλλήνης εγκρίθηκαν οι μελέτες αποχέτευσης όλου του υπολοίπου τμήματος της Δ.Ε Γέρακα βόρεια της Αττικής οδού (Γαργηττού Ι &ΙΙ).
 • Με τις υπ΄ αριθμ. 172920, 172921/26-10-2011 και 172973/27-10-2011 αποφάσεις εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των έργων αποχέτευσης ολόκληρου του Δήμου Παλλήνης με το ποσό των 75.242.987 Ευρώ και αποδέκτη το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Βορείων Μεσογείων.
 • Το ποσό αυτό χρησιμοποιήθηκε και ως μοχλός πίεσης να δεχθεί η ΕΥΔΑΠ τον Δήμο Παλλήνης στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ ) ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ αντί του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Β. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (ΡΑΦΗΝΑ), καθ΄ όσον το ΚΕΛ αυτό δεν προχωρούσε και κινδυνεύαμε να χαθούν τα χρήματα.
 • Με την υπ΄ αριθμ. 17511/16-1-2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ εγκρίθηκε η αποχέτευση όλου του Δήμου Παλλήνης προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ αντί του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Β. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ που ήταν ο αρχικός προγραμματισμός.
 • Με την 77/24-4-2012 απόφαση του Δ.Σ Παλλήνης εγκρίθηκε η όδευση του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) καθώς και οι θέσεις των οκτώ (8) αντλιοστασίων.
 • Με την υπ΄αριθμ. πρωτ: 9670/6-4-2012 επιστολή του Δημάρχου Παλλήνης στον Υπουργό Περιβάλλοντος ζητήθηκε η άμεση έγκριση τροποποίησης των τριών (3) αποφάσεων ένταξης σε χρηματοδότηση για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Βορείων Μεσογείων (Ραφήνας) ώστε να συμφωνεί με το νέο σχεδιασμό προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την 17511/16-1-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ.
 • Με τις υπ΄ αριθμ. 119075, 119076 και 119077/4-5-2012 αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ (Ειδική Γραμματεία Υδάτων) έγινε δεκτό το παραπάνω αίτημα και τροποποιήθηκαν οι άνω αρχικές πράξεις ένταξης στη χρηματοδότηση με αποδέκτη το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Βορείων Μεσογείων και αντιστοιχίστηκαν με την άνω (αρ 4) απόφαση της ΕΥΔΑΠ με τον νέο αποδέκτη του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ.
 • Με την 58/5-3-2013 απόφαση του Δ.Σ Παλλήνης εγκρίθηκαν οι οριστικές θέσεις όδευσης του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) και των αντλιοστασίων.
 • Με το υπ΄αριθμ. 5454/19-4-13 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ υποβλήθηκε προς έγκριση στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (ΕΥΠΕ) η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 • Με την 108/19-4-2013 απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και του Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης (ΚΑΑ) και αντλιοστασίων αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ.
 • Με την 293/31-10-2013 απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης γνωμοδότησε θετικά υπέρ της αναγκαίας τροποποίησης των Περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ για να περιληφθούν σε αυτό και οι Δ.Ε. Ανθούσας και Παλλήνης (πλην Κάντζας) καθ΄ όσον στο ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ περιλαμβανόταν μόνο ο Γέρακας και η Κάντζα Παλλήνης.
 • Με την 317/15-11-2013 απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης εγκρίθηκε η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Παλλήνης με την ΕΥΔΑΠ για να δοθεί η δυνατότητα σε αυτήν να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στις Δ.Ε Ανθούσας και Παλλήνης (πλην Κάντζας) που δεν ανήκαν σε περιοχή αρμοδιότητάς της.
 • Με το υπ΄ αριθμ. 16272/17-12-2013 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ προς το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) επιβεβαιώθηκε ότι δεν επηρεάζεται η επάρκεια του ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ από τις προτεινόμενες περιοχές του Δήμου Σαρωνικού και του Δήμου Παλλήνης.
 • Με συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στην ΕΥΠΕ ολοκληρώθηκε ο φάκελος και ήταν έτοιμος προς υπογραφή στο γραφείο του τότε Υπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη.
 • Παρά τις συνεχείς παραστάσεις μας και τις ποικιλότροπες και έντονες πιέσεις μας ο Υπουργός συνέχισε να αρνείται άνευ λόγου την υπογραφή. Επειδή η υπόθεση βρισκόταν σε κρίσιμη φάση και από την αδικαιολόγητη άρνηση υπογραφής του Υπουργού εμποδιζόταν η εξέλιξη της διαδικασίας, συγκαλέσαμε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν όλα τα κόμματα και οι τοπικοί βουλευτές και υποψήφιοι βουλευτές εν όψει των εκλογών του Ιανουαρίου 2015. (Πατήστε εδώ για την τοποθέτηση του Δημάρχου προς τους προσκεκλημένους και τους Δημότες)
 • Στη συνεδρίαση αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο καταδίκασε τη συμπεριφορά του Υπουργού ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτη και την αδικαιολόγητη άρνησή του, ζητώντας ταυτόχρονα να υπογράψει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε περίπτωση τελικής αρνησής του, το ίδιο ζήτησε και από οποιαδήποτε Κυβέρνηση προκύψει στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015
 • Την υπ΄αριθμ. 3644/31-3-2016 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας-Ανάπτυξης και Τουρισμού περί ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (λόγω λήξης του προγράμματος χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013) των αποφάσεων ένταξης των ενταγμένων πράξεων χρηματοδότησης της αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης που δεν είχαν υλοποιηθεί με εξαίρεση το τμήμα του Γέρακα βόρεια της Αττικής οδού (Γαργηττού Ι και ΙΙ) που είχαν ήδη υλοποιηθεί.
 • Με την υπ΄ αριθμ. 18989/27-7-2016 απόφαση της ΕΥΔΑΠ περί ανασχεδιασμού των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Αν. Αττική διαχωρίστηκε η αποχέτευση του Δήμου μας από την αποχέτευση του Δήμου Σαρωνικού και καθορίσθηκε ότι το σύνολο του Δήμου Παλλήνης θα αποχετευτεί στο ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ πλην Κάντζας, Αγίου Νικολάου και Κάτω Μπαλάνας, που θα αποχετευτούν προς το ΚΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ.
 • Με την υπ΄ αριθμ. 10205/26-8-2016 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας-Ανάπτυξης και Τουρισμού οριστικοποιήθηκε ο επιμερισμός χρηματοδότησης των έργων διαχείρισης λυμάτων που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Αττικής για την περίοδο 2014-2020 και ορίσθηκε ότι εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και η αποχέτευση του Δήμου Παλλήνης με νέα πρόσκληση (υπόλοιπος Γέρακας και ολόκληρη η Ανθούσα και Παλλήνη).
 • Με την 57114/25-11-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε η τροποποίηση των Περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ (έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - ΜΠΕ-) η οποία εκκρεμούσε για υπογραφή από το έτος 2014 (άρνηση Ι. Μανιάτη να την υπογράψει)...
 • (Η γνωστή μία (1) υπογραφή που εμπόδιζε την ολοκλήρωση της διαδικασίας).
 • Αμέσως μετά, με το 4923/7-2-2017 έγγραφο του Δήμου Παλλήνης υποβλήθηκαν στην ΕΥΔΑΠ προς οριστική έγκριση οι μελέτες εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων των τριών (3) Δ.Ε (Ανθούσας-Γέρακα-Παλλήνης).
 • Με την 132/4-5-2017 απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης εγκρίθηκε η νέα θέση ενός εκ των αντλιοστασίων στη θέση “Παναγίτσα” Γέρακα.
 • Με την 19310/27-9-2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ εγκρίθηκαν οι οριστικές μελέτες του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων του Δήμου Παλλήνης.
 • Με το 42620/30-10-2017 έγγραφό του ο Δήμος Παλλήνης διαβίβασε προς την ΕΥΔΑΠ την 308/24-10-2017 απόφαση του Δ.Σ για σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την ενιαία κατασκευή του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου από την ΕΥΔΑΠ.
 • Με την 202352/7-11-2017 απόφασή του το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α) γνωμοδότησε θετικά για τη θεώρηση των μελετών αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης.
 • Με το 3801/14-11-2017 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και ΚΛΗΘΗΚΑΝ οι δικαιούχοι φορείς των οποίων και ο Δήμος Παλλήνης για την υποβολή πρότασης ένταξης για χρηματοδότηση.
 • Με την 19421/15-11-2017 απόφαση του Δ.Σ της ΕΥΔΑΠ εγκρίθηκε η υπογραφή της αιτούμενης προγραμματικής σύμβασης.
 • Στις 22-1-2018 υπεγράφη μεταξύ Δήμου Παλλήνης και ΕΥΔΑΠ προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή και του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης από την ΕΥΔΑΠ η οποία εξουσιοδοτήθηκε να υποβάλλει και για λογαριασμό του Δήμου Παλλήνης την αίτηση χρηματοδότησης προς την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής.
 • Με την 1042/26-6-2018 απόφαση της Περιφερειάρχου Αττικής εντάχθηκε το έργο της αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης (πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο) στη χρηματοδότηση από το παραπάνω πρόγραμμα τουΕΣΠΑ 2014-2020 (Ταμείο Συνοχής) για συνολικό ποσό 55.337.333,00 Ευρώ.
 • Με το ποσό αυτό δεν διασφαλίζουμε απλώς τους πόρους χρηματοδότησης για την κατασκευή του έργου, αλλά διασφαλίζουμε αντίστοιχη ισόποση απαλλαγή των δημοτών μας για τη συμμετοχή τους στην πληρωμή κατασκευής της αποχέτευσης.
 • Στις 17 Δεκεμβρίου ακολουθεί η δημοπράτηση για την κατασκευή του έργου.

Το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων είναι ένα έργο υποδομής, που θα αναβαθμίσει συνολικά και τις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας. Προσωπικά, νιώθω τη χαρά που καταφέραμε ως Δημοτική Αρχή, να δικαιώσουμε τους δημότες που μας εμπιστεύτηκαν την Διοίκηση του Δήμου Παλλήνης, έτσι ώστε να δώσουμε οριστική λύση στο ζήτημα της αποχέτευσης. Γιατί ως Δημοτική Αρχή έχουμε αποφασίσει τι θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας, λειτουργώντας με γνώμονα τις επόμενες γενιές και όχι τις επόμενες εκλογές.

Κομνηνάκης Ευάγγελος,
Πυ. Μηχανολόγος Μηχ. MSc
Τοπικός Σύμβουλος Γέρακα