Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Ο Δήμος Παλλήνης ενημερώνει τους κατοίκους των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθουσας, Γερακα και Παλληνης ότι η αντιπυρική περίοδος ξεκινά την 1η Μαΐου και διαρκεί έως την 31η Οκτωβρίου. Ο Δήμος σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία υλοποιεί δράσεις και μέτρα πρόληψης για την αποτελεσματικότερη προστασία από τους κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Απαραίτητη είναι η αρμονική συνεργασία όλων, Πολιτείας – Δήμου – Πολιτών , ώστε να να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι από πιθανή εκδήλωση πυρκαγιών.
Συνεργεία αποψίλωσης ξερών χόρτων του Δήμου Παλλήνης
Συνεργεία αποψίλωσης ξερών χόρτων ήδη αποψιλώνουν τους κοινόχρηστους χώρους, και οι εργασίες θα συνεχιστούν εντατικά σε όλους τους Κ/Χ, δρόμους και τα πεζοδρόμια με έμφαση στις επικίνδυνες περιοχές του Δήμου μας.

Ιδιωτικά οικόπεδα
Όσο αφορά τα ιδιωτικά οικόπεδα, καλούνται, οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, όπως προβούν στον καθαρισμό και την αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους κατά την περίοδο αντιπυρικής προστασίας, από την 1η Μαΐου 2018 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018, από ξερά χόρτα, απορρίμματα (ακόμα και όταν προέρχονται από τρίτους) και λοιπές εύφλεκτες ύλες, όπως έχουν υποχρέωση, σύμφωνα:
  • με την υπ. αριθμ. 4/2012 ( ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος ΒΆ ) Πυροσβεστική Διάταξη,
  • το Ν. 3852/2010 άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26 (Νόμος Καλλικράτη)
Κάλεσμα δημοτων
Πιστεύουμε ότι όλοι οι πολίτες θα ανταποκριθούν με συνέπεια και υπευθυνότητα στο κάλεσμα του Δήμου για συνεργασία. Ήδη έχουν αποσταλεί στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων συστημένες επιστολές προκειμένου να ενημερωθούν για την υποχρέωση τους να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους.

Αποστολή επιστολων
Η α
ποστολή των επιστολών θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, ενώ για τα οικόπεδα αγνώστου ιδιοκτήτη αναζητούνται τα στοιχεία του μέσω του Κτηματολογίου με βάση τον μοναδικό αριθμό τον λεγόμενο Κωδικό Αριθμό Eθνικού Kτηματολογίου (KAEK).

Συνέπειες μη συμμόρφωσης 
Εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση των οικοπεδούχων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και μόνο τότε, ο Δήμος Παλλήνης, νομιμοποιείται να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό τους χρεώνοντας τα έξοδα καθαρισμού τους, ανάλογα με την έκταση έκαστου οικοπέδου.

Επίσης σύμφωνα με το νόμο θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο 0.50 ευρώ / μ2 οικοπέδου και όχι λιγότερο από 300 ευρώ, για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Επίσης προβλέπεται η υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του ποινικού κώδικα.