Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί χάρτες της δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης στον Σταυρό

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης της γειτονιάς "Σταυρός" Δ.Ε Γέρακα και για την διευκόλυνση των δημοτών, έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί χάρτες: 

Οι χάρτες δημοσιεύονται μόνο για διευκόλυνση και αφορούν τις μέχρι τώρα ρυθμίσεις και όχι το τελικό αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη.
Για τον σκοπό αυτό, καλούνται φορείς και Δημότες προκειμένου να υποβάλλουν τις απόψεις τους εγγράφως:
  • Στο πρωτόκολλο του Δήμου,
  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση press@pallini.gr  (με την ένδειξη «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ),
  • Στο τηλ.: 210 6604647 και στο Fax: 210 6612965
Η δημόσια διαβούλευση έχει διάρκεια 40 ημερών, αρχομενης από την 23η Μαϊου 2018 και έως 2 Ιουλίου 2018  .