Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Συνεργασία Δήμου Παλλήνης-ΔΕΗ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το βοήθημα επανασύνδεσης ρεύματος


Ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και τη ΔΕΔΔΗΕ δέχεται αιτήσεις για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και την παροχή του εφάπαξ βοηθήματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 4508/2017 και την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/2018 απόφαση (ΦΕΚ 474/14-2-2018) καθορίστηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις
 • Αποσύνδεση από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και 14 Φεβρουαρίου 2018
 • Λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του ακινήτου είτε στης / στου συζύγου αυτού
 • Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου
 • Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ
Δικαιολογητικά
 • Αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986
 • Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων ( Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος ( εκκαθαριστικό ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση ( τελευταίου τριμήνου)
 • Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
 • Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορεά η Κρατικού Νοσοκομείου , με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
 • Πρόσφατος λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Αιτήσεις
Η διάθεση των αιτήσεων καθώς και η υποβολή τους γίνονται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλλήνης (Οδός Έντισον 3, Παλλήνη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 -16:00. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-0080404,403

Πληροφορίες
Μπαξεβάνης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας: 2132031614