Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Κλεισθένης 1: Πως το 55% χάνει από την μειοψηφία του 45%

Στην συνεδρίαση της ΚΕΔΕ την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 το σώμα συζήτησε σχετικά με τον Κλεισθένη 1 που πλέον αποτελεί και νόμο του κράτους. Το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας κ. Κοιμήσης και κατέθεσε ένα απλό παράδειγμα για να κάνει κατανοητό πως το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα δεν είναι απλή αναλογική αλλά ένα συνονθύλευμα δόλιων εκλογικών επινοήσεων.

Αναλυτικά το παράδειγμα
Έστω, υποθετικά, ότι έχουμε μια Κοινότητα 300 έως 2000 κατοίκων, που –βάσει του αρ.5 παρ.2 Κλεισθένη1– θα έχει 5μελές Συμβούλιο Κοινότητας, και στις εκλογές καταμετρούνται 400 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Το εκλογικό μέτρο σύμφωνα με την παρ.1 αρ.33 Κλεισθένη1 είναι: “Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην κοινότητα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές (που) διαιρείται µε τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου κοινότητας. Το πηλίκο που προκύπτει αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο”.


Δηλαδή 400/5=80 =>  80+1=81(εκλογικό μέτρο)

Οι δημότες ψήφισαν:
 • Α’ Συνδυασμός 220 ψήφους με ποσοστό 55 %
 • Β’ Συνδυασμός 61 ψήφους με ποσοστό 15,25 %
 • Γ’ Συνδυασμός 60 ψήφους με ποσοστό 15 %
 • Δ’ Συνδυασμός 59 ψήφους με ποσοστό 14,75 %
Η κατανομή εδρών ορίζεται στον Κλεισθένη1 (παρ.1 αρ.33) ως εξής: “Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης”

Δηλαδή πρακτικά:
 • Ο A’ συνδυασμός λαμβάνει από α΄κατανομή, 220/81, δηλαδή 2 έδρες
 • Ο Β’ 61/81<1, 0 έδρες
 • Ο Γ’ 60/81<1, 0 έδρες
 • Ο Δ’ 59/81<1, 0 έδρες
Απομένουν 3 έδρες και μένουν αχρησιμοποίητες υπόλοιπες ψήφοι:
 • Για τον Α’ 58 ψήφοι
 • Για τον Β’ 61 ψήφοι
 • Για τον Γ’ 60 ψήφοι
 • Για τον Δ’ 59 ψήφοι
Ο Κλεισθένης1 ορίζει (παρ.1 αρ.33): “Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή µε την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία ΜΕΤΑΞΥ ΟΛΩΝ των συνδυασμών, ΕΙΤΕ ΕΛΑΒΑΝ ΕΔΡΑ κατά το προηγούμενο εδάφιο ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ υπόλοιπα που έχουν”.

Δίνει έδρα, ακόμη και σε εκείνους που δεν έπιασαν καν το εκλογικό μέτρο

Δηλαδή:
 • Ο Β' θα λάβει 1 έδρα
 • Ο Γ' θα λάβει 1 έδρα
 • Ο Δ' θα λάβει 1 έδρα
Το τελικό αποτέλεσμα του Συμβουλίου Κοινότητας διαμορφώνεται ως εξής:
 • Α’ με 55%: 2 έδρες,
 • Β’ με 15,25%: 1 έδρα
 • Γ’ με 15%: 1 έδρα
 • Δ’ με 14,75%: 1 έδρα
Ποιος όμως θα είναι ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κοινότητας; Ποιος θα διοικήσει δηλαδή την Κοινότητα;

O Κλεισθένης1 ορίζει ότι Πρόεδρος ΔΕΝ γίνεται ο Επικεφαλής του Α’ Συνδυασμού, όπως πρόβλεπε ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, αλλά, ο Πρόεδρος βγαίνει από ΕΜΜΕΣΗ εκλογή,σύμφωνα με το αρ.80: “Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγεται, από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο επικεφαλής ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμού”.

Πρόεδρος όχι του 55% αλλά του 15,25%
Εάν δηλαδή οι χαμένοι των εκλογών συνεννοηθούν μεταξύ τους - έτσι όπως θα έχει οδηγηθεί από το αρ.33 η κατανομή εδρών- Πρόεδρος δεν θα βγει ο Επικεφαλής του Συνδυασμού που ο λαός εμπιστεύτηκε με 55% αλλά ο Επικεφαλής του Β’ συνδυασμού με ποσοστό 15,25%.

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΑΣΕ ΚΑΝ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, γίνεται ΠΡΟΕΔΡΟΣ