Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιθάκης 12, την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 στις 14:00, για να συσκεφθεί και να αποφασίσει επί των θεμάτων:
  1. 1. Λήψη απόφασης επί υποβληθέντος υπομνήματος ΚΥΕ για το όνομα Κ.Φ.
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων στο κτίριο EMPORIUM PLAZA στην εκτός σχεδίου περιοχή της ΔΕ Ανθούσας επί της Λ. Ντραφίου και της Λ. Ανθούσας και επί της οδού Μυτιλήνης
  3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης επί των οδών Πετμεζά, Εθνικής Αντιστάσεως, Αιτωλίας και Κοιμήσεως Θεοτόκου της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.
  4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σήμανσης του Ποδηλατοδρόμου της Δ.Ε. Γέρακα και την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων και πινακίδων κινδύνου.
  5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης κώνων για την απαγόρευση στάθμευσης.
  6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης καθρέπτη οδικής ασφάλειας στη συμβολή των οδών Αγίων Αναργύρων και Αλαμάνας στη Δ.Ε. Παλλήνης.
  7. Λήψη απόφασης περί ανάρτησης της μελέτης: “Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 2–Τμήματος περιοχής Νότιας Έδρας Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης Δήμου Παλλήνης».
  8. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση θέσεων τοποθέτησης στεγάστρων σε υφιστάμενες στάσεις Αστικών Συγκοινωνιών.
  9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της κοπής φυτών στην οδό Δαιδάλου 10, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
  10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της κοπής ενός (1) ατόμου πεύκου στην οδό Γέρακα 42, και καθαρισμός οικοπεδικής έκτασης σε όμορη ιδιοκτησία, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.