Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

Πολιτιστικά Προγράμματα Δήμου Παλλήνης 2018-2019

Την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 ξεκινούν οι εγγραφές στα Πολιτιστικά Προγράμματα του Δήμου Παλλήνης για την περίοδο 2018 - 2019.

42 πολιτιστικά τμήματα με 1.500 παιδιά και ενήλικες
Η Κοινωφελής Επιχείρηση λειτουργεί 42 πολιτιστικά τμήματα θεατρικής, μουσικής, χορευτικής και εικαστικής αγωγής με την συμμετοχή 1.500 και πλέον παιδιών και ενηλίκων ανά έτος. Αυτή η πολιτιστική δράση αφορά στην εποικοδομητική απασχόληση ατόμων και ομάδων, πληροφορεί, εξευγενίζει, μορφώνει, ευαισθητοποιεί και ψυχαγωγεί αποτελώντας απαραίτητο στοιχείο για την ουσιαστική διάπλαση ενεργής συμμετοχής των δημοτών.

Πολιτιστική Τοπική Στρατηγική
Ο Δήμος Παλλήνης μέσα από την Δημοτική Επιχείρηση θέτει ως Πολιτιστική τοπική στρατηγική την καλλιέργεια της αισθητικής και της δημιουργίας μέσα από:

 • Την λειτουργία πολιτιστικών προγραμμάτων θεατρικής, μουσικής και εικαστικής αγωγής
 • Την οργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με τοπικούς και μαζικούς φορείς
 • Την ενθάρρυνση συλλογικών ερασιτεχνικών προσπαθειών που αποσκοπούν στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τη γνωριμία με το πολιτισμό
 • Την μέγιστη αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών
Στόχοι Πολιτιστικών Προγραμμάτων
Μέσα από τη λειτουργία των ετήσιων πολιτιστικών προγραμμάτων και την πραγματοποίηση εξειδικευμένων δράσεων και εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα για παιδιά, νέους και ενήλικες στοχεύουμε στην:

Παιδιά και νέοι
 • Δημιουργία αξιών
 • Ενθάρρυνση του πειραματισμού
 • Βιωματική προσέγγιση
 • Κοινωνική ενεργοποίηση
 • Αυτογνωσία
 • Επικοινωνία
Ενήλικες
 • Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου
 • Κοινωνικοποίηση και κοινωνική αλληλεπίδραση
 • Καλλιέργειας της αισθητικής και πνευματικής αντίληψης
 • Ψυχαγωγία
 • Μόρφωση
Φορείς και σχολεία
 • Αλληλεπίδραση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ομάδων και φορέων
 • Δημιουργία προϋποθέσεων για την ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών μέσα από συνδιοργανώσεις
 • Ανάδειξη του έργου και υποστήριξη των δράσεων των φορέων

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τις γραμματείες των αθλητικών και πολιτιστικών κέντρων ενώ λεπτομέρειες σχετικά με τα προγράμματα θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλλήνης: www.kedp.gr