Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αν. Αττική την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την Τετάρτη 8 2018, προβλέπεται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (κατηγορία κινδύνου 4) για την Ανατολική Αττική.

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αντιπυρική περίοδο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχει μεριμνήσει για την προβολή των τηλεοπτικών μηνυμάτων "ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ" και "ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ".

Τα συγκεκριμένα spots αναρτώνται σε όλες τις ιστοσελίδες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Δήμων προκειμένου οι πολίτες να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων.