Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018

Πότε αρχίζουν τα σχολεία

Το διδακτικό έτος αρχίζει κάθε χρονιά, την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 21η Ιουνίου του επόμενου έτους. Η διδασκαλία ωστόσο των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου. Όταν η 11η Σεπτεμβρίου ή η 15η Ιουνίου είναι αργία, τα μαθήματα αρχίζουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή λήγουν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αντίστοιχα.

Φέτος, η 11η Σεπτεμβρίου «πέφτει» Τρίτη και είναι η μέρα που οι μαθητές όλων των σχολείων θα δώσουν το ραντεβού της επιστροφής στα θρανία.

Σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, το ημερήσιο ωράριο λειτουργίας των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η ώρα έναρξης ή λήξης των μαθημάτων μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, ύστερα από απόφαση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Σκέψεις για μετάθεση ώρας έναρξης
Πάντως αυτή την εποχή, τη μετάθεση της ώρας έναρξης των μαθημάτων κατά 45 λεπτά,
9 το πρωί αντί για τις 8:15, μελετά το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με όσα προανήγγειλε ο Κώστας Γαβρόγλου.

Την ημέρα λήξης των μαθημάτων χορηγούνται στους μαθητές των δημοτικών σχολείων Τίτλοι Προόδου και αντίγραφα Τίτλου Σπουδών που προβλέπονται στο άρθρο 20.

Την ίδια ημερομηνία αποστέλλονται από τα νηπιαγωγεία τα Πιστοποιητικά Φοίτησης των μαθητών για την εγγραφή τους στα Δημοτικά και από τα Δημοτικά οι Τίτλοι Σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια.

Το διδακτικό έτος για τους μαθητές χωρίζεται σε τρία τρίμηνα.

  1. Το πρώτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου,
  2. Το δεύτερο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου και λήγει στις 10 Μαρτίου
  3. Τρίτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει στις 15 Ιουνίου.
Νηπιαγωγεία
Στο νηπιαγωγείο, στην αρχή του πρώτου τριμήνου του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο νηπιαγωγείο για ορισμένα νήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους. Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, το σύλλογο διδασκόντων και το σχολικό σύμβουλο, σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του νηπίου. Μετά την πάροδο των δύο εβδομάδων, το σύνολο των νηπίων ακολουθεί κοινό ωράριο.

Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Εγγραφές
Οι εγγραφές των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Παλλήνης για τη σχολική χρονιά 2018 - 2019 θα γίνουν στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου από τις 9:00 έως στις 13:30 στο σταθμό εγγραφής όπως έχει ανακοινωθεί στη λίστα με τα αποτελέσματα.

Έναρξη σχολικής χρονιάς
Η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών θα ξεκινήσει την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018.

Κατά την εγγραφή οι γονείς θα προσκομίσουν:

  1. Βεβαίωση υγείας από παιδίατρο
  2. Φωτοτυπία εμβολίων με σφραγίδα παιδιάτρου
  3. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2017
Τα παιδιά που δεν θα παρουσιαστούν έως 15 Σεπτεμβρίου 2018 θα θεωρούνται διαγραμμένα από τους Βρεφονηπιακούς - Παιδικούς Σταθμούς.