Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Ανάρτηση πινάκων & σχεδίων πρότασης μελέτης «Πράξη Εφαρμογής ΠΕ 2 –Τμ. Περ. Νότιας Έδρας»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν, να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις επί της ανάρτησης των Πινάκων και Σχεδίων πρότασης της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 2 –Τμήματος περιοχής Νότιας Εδρας Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης Δήμου Παλλήνης».

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12 - Γέρακας, από την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρες 9:00 -13:00.

Επίσης όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις ιδιοκτησίας στις προηγούμενες αναρτήσεις θα πρέπει να την υποβάλουν στο παραπάνω διάστημα. 

Αν δεν υποβληθεί Δήλωση Ιδιοκτησίας
  1. Είναι αδύνατη οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή και αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη, εφόσον πραγματοποιηθεί
  2. Δεν θα χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο
  3. Στον Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής το ακίνητο θα φαίνεται αγνώστου ιδιοκτήτη
Δικαιολογητικά Δήλωσης Ιδιοκτησίας
  1. Έντυπο Δήλωσης ιδιοκτησίας του Ν. 1337/83 συμπληρωμένο από τον ιδιοκτήτη
  2. Συμβόλαια του σημερινού ιδιοκτήτη και του ιδιοκτήτη 28/05/2014 και τυχόν Διαγράμματα που τα συνοδεύουν
  3. Πιστοποιητικό μεταγραφής ιδιοκτησίας βαρών ,διεκδικήσεων, κατασχέσεων Από το Υποθυκοφυλάκειο για κάθε συνιδιοκτήτη
  4. Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών από 28-05-2014 από το Υποθυκοφυλάκειο
  5. Κτηματολογικό φύλλο και Διάγραμμα από το Εθνικό κτηματολόγιο
Δες την πρόσκληση εδώ

Photo Credits: dimitriskarras.com