Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

28 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Παλλήνης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παλλήνης, για την αντιμετώπιση εποχικών ή παροδικών αναγκών των αθλητικών προγραμμάτων της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας , συνολικά 28 ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
 • 2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Αντισφαίρισης, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής
 • 2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Ενόργανης Γυμναστικής, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής
 • 2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Ρυθμικής Γυμναστικής, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής
 • 2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με Κλασικού Αθλητισμού, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής
 • 1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής με ειδικότητα Ειδικής Αγωγής, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής
 • 1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής με ειδικότητα Χειροσφαίρισης, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής
 • 2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Πετοσφαίρισης, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής
 • 5ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Ποδοσφαίρισης, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής
 • 2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Καλαθοσφαίρισης, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής
 • 1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής με ειδικότητα Tae Kwon Do ή άδεια άσκησης επαγγέλματος Tae Kwon Do, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής
 • 2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβησης, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής
 • 2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβησης και Πτυχίο Ναυαγοσωστικής, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής
 • 4ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής με ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Αττικής
Υποβολή αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα Γραφεία της Υπηρεσίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Από Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 έως και Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Πληροφορίες
 • Τηλ.: 210 6619937.
 • Αιτήσεις με φαξ ή e-mail: δεν γίνονται δεκτές
 • Ταχ. διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού - Πολιτισμού - Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης (Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.), Κλειτάρχου και Αριστείδου, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας Αττικής.