Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Άλλο ένα τμήμα του Γέρακα μπαίνει άμεσα στην αποχέτευση!!!(χάρτης)

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες όλων των ακινήτων που ανήκουν στην Πολεοδομική Ενότητα ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ Ι ότι το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων  υδάτων στην περιοχή βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσης του.
 Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων των περιοχών που περικλείονται από τις οδούς...
ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ Ι: Ευριπίδη,Ξενοφώντα, Μιλτιάδου, Κώνονος & Ετεοκλή.(Δείτε τον χάρτη παρακάτω)
Στις παραπάνω περιοχές έχει πραγματοποιηθεί η διοικητική παραλαβή του έργου κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και προχωράμε στην πραγματοποίηση των συνδέσεων με τα ακίνητα.
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Γραφείο Ύδρευσης, στο Ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος (Ιθάκης 12, Γέρακας, τηλ.: 210-6604623), για την υποβολή της σχετικής αίτησης προσκομίζοντας και τα τεχνικά στοιχεία του ακινήτου σας.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις για σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων είναι:
1.Απλό αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ακινήτου ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος
2.Πίνακας σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας (εάν υφίσταται)
3.Απλό αντίγραφο οικοδομικής αδείας ή βεβαίωση νομιμοποίησης αυθαιρέτου από την πολεοδομία
4.Απλό αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος (από το φάκελο οικοδομικής αδείας)
5.Απλό αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης (από το φάκελο οικοδομικής αδείας)
6.Απλό αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ύδρευσης
Μετά την υποβολή των αιτήσεων θα ακολουθήσει αυτοψία από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας και την ενημέρωση για τον τρόπο καταβολής της αναλογούσας δαπάνης θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση με το ακίνητο.

Για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων των υπολοίπων οδών(βορείως της Αττικής οδού) στις πολεοδομικές ενότητες ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ Ι και ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ ΙΙ, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σχετικά με την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.