Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

Συνεδριάζει στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην Δημοτική Ενότητα Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 27η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.
Δες ακόμα: Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Γέρακα

Η Επιτροπή θα συσκεφθεί και θα αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων:
  1. Λήψη απόφασης για ανάκληση των υπ΄αριθμ. 113/2017 και 158/2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Λήψη απόφασης για εκ νέου έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, λόγω ρυμοτομίας στους α) ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΡΑΧΑΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και β) ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΑΧΑΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 181/2013 τελεσίδικη απόφαση.