Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

116.900,00 € για συντηρήσεις σχολείων στο Δήμο Παλλήνης

Υπογράφτηκε από τον Γ. Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Θεοδωρόπουλο η κατανομή από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσού ύψους 116.900,00 € για τον Δήμο Παλλήνης(20.000.000,00 € πανελλαδικά), αποκλειστικά για δράσεις επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων.


Επισημαίνεται, ότι η κατανομή των 20εκ € πανελλαδικά γίνεται με κριτήρια τον αριθμό των τμημάτων των σχολείων κατά 30% και τον αριθμό των μαθητών κατά 70%, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της «Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».

Το ανωτέρω ποσό, θα αποδοθεί στο Δήμο Παλλήνης, με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τυχόν αδιάθετα ποσά, δύναται να διατεθούν για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων για το επόμενο έτος.  

Δες αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ