Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Επούλωση λακκουβών στη Δ.Ε Παλλήνης

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η επούλωση λακκουβών της ΔΕ Παλλήνης του, όπου υπάρχουν τοπικές φθορές του οδοστρώματος από εργασίες Ο.Κ.Ω, από τη διέλευση βαρέων οχημάτων, ή φυσικά αίτια.Δες ακόμα: Μελέτη αναβάθμισης Αθλητικού Κέντρου Παλλήνης ύψους 738.000,00€

Η επισκευή των φθαρμένων τμημάτων του οδοστρώματος, ανάλογα με το μέγεθος της φθοράς καθώς και το πάχος του οδοστρώματος, θα γίνεται ως ακολούθως:

  1. Μικροφθορές οδοστρωμάτων (λακκούβες μικρής έκτασης – μικρού βάθους) προετοιμασία του σκάμματος με καθαρισμό, (η διατομή του σκάμματος θα κρατείται σταθερή καθ΄ όλο το βάθος της λακκούβας και θα διαμορφώνεται διατομή ορθογώνιου σχήματος), κοπή με χρήση ασφαλτοκόπτη, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση και ασφαλτική βάση Α265 πάχους 5cm, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και υλικών διάστρωσης.
  2. Φθορές οδοστρωμάτων (λακκούβες μεγάλης έκτασης – μεγάλου βάθους) προετοιμασία του σκάμματος με καθαρισμό, (η διατομή του σκάμματος θα κρατείται σταθερή καθ΄ όλο το βάθος της λακκούβας και θα διαμορφώνεται διατομή ορθογώνιου σχήματος), κοπή με χρήση ασφαλτοκόπτη, - η κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους περίπου 10εκ, η κατασκευή βάσης συμπυκνωμένου πάχους περίπου 10εκ., η ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική βάση Α 12.5 πάχους 5cm., φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και υλικών διάστρωσης.

Προϋπολογισμός 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 56.451,11 € χωρίς ΦΠΑ ενώ με (ΦΠΑ 24%) 70.000,00 € και θα καλυφθεί από Ίδιους Πόρους.


Διάρκεια
Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 240 ημερολογιακές ημέρες.