Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Ανέλαβαν οι νέοι Διευθυντές στα σχολεία του Δήμου Παλλήνης

Ανακοινώθηκαν σήμερα από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής οι πίνακες τοποθέτησης Διευθυντών σχολικών μονάδων στην Πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ανατολικής.


Δες ακόμα: 116.900,00 € για συντηρήσεις σχολείων στο Δήμο Παλλήνης 

Η θητεία είναι τριετής και ξεκινά από την 1η Αυγούστου 2017 έως την 31η Ιουλίου 2020Ανακοίνωση για τους Διευθυντές Γυμνασίων – Λυκείων

Την Τρίτη 1 Αυγούστου 2017 από τις 09.00 μέχρι και τις 15.00 οι νέοι Διευθυντές/Διευθύντριες σχολικών μονάδων:

  • Αναλαμβάνουν υπηρεσία στη Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής
  • Αναλαμβάνουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν (Πράξη ανάληψης υπηρεσίας στο Βιβλίο πράξεων Διευθυντή. Όσοι και όσες παραμένουν στο ίδιο σχολείο απαιτείται να συντάξουν και αυτοί πράξη ανάληψης)
  • Μετά την ανάληψη υπηρεσίας συντάσσουν και υπογράφουν πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής σε 4 αντίγραφα , από ένα λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι, ένα παραμένει στο σχολείο και ένα αποστέλλεται στη Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής. Για τα Λύκεια θα υπάρξει ξεχωριστό πρακτικό παράδοσης παραλαβής για το σύστημα V.B.I.
Δες τους νέους Διευθυντές Γυμνασίων/Λυκείων του Δήμου Παλλήνης


Ανακοίνωση για τους Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων


Σύμφωνα με την αριθμ. Φ361.22/27/96038/Ε3/8-6-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. , καλούνται οι Δ/ντές/ντριες του αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα , να προσέλθουν αυτοπροσώπως 1-8-2017 ημέρα Τρίτη από 9.00π.μ. έως 13.00 μμ, στην Δ/νση Π.Ε. Αν. Αττικής για ανάληψη υπηρεσίας.

  • Όσοι λόγω ανωτέρας βίας αδυνατούν να προσέλθουν την καθορισμένη ημερομηνία για ανάληψη υπηρεσίας, οφείλουν να ενημερώσουν την Υπηρεσία με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα αναφέρουν ότι αποδέχονται την τοποθέτησή τους και την ακριβή ημερομηνία προσέλευσής τους.
  • Μετά την ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να συνταχθεί πρωτόκολλο παραλαβής- παράδοσης σχολικής μονάδας εκεί όπου υπάρχει αλλαγή του Δ/ντή/ντριας. Το πρακτικό παραλαβής-παράδοσης συντάσσεται σε 4 αντίγραφα , από ένα λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι , ένα παραμένει στο σχολείο και ένα αποστέλλεται στην Δ/νση Π.Ε. Αν. Αττικής.